Focus op kracht brengt het beste boven

Werkwijze werkgerelateerde coaching

a. De intake
De opdrachtgever, gecoachte en coach maken kennis en formuleren de coachvraag. Belangrijk in dit gesprek is te bepalen of de gecoachte, de coachvraag en de coach goed bij elkaar passen. Aan dit gesprek kan ook de manager van de gecoachte deelnemen.

b. Het contract
Op basis van het intakegesprek stelt de coach een contract op voor de coaching inclusief kostenofferte met de vraag aan de gecoachte (en de eigen manager) om zelf de eigen leervragen te formuleren.

c. De coachgesprekken
Vervolgens start de cyclus van coachgesprekken. De duur en frequentie zijn in overleg bepaald en vastgelegd in het contract. Over het algemeen beslaat een coachingstraject zeven gesprekken van 1,5 tot 2 uur. De coachgesprekken hebben een vertrouwelijk karakter. Dit betekent dat over de inhoud niet door de coach wordt gerapporteerd aan opdrachtgever of leidinggevende.
Er wordt in de gesprekken gewerkt met onder andere feedback in de hier-en-nu, focusoefeningen, overdrachtsanalyse, rollenspellen, visualisatie, meditatieve oefeningen, kwaliteitenanalyse en opdrachten (bijvoorbeeld: het vragen van feedback).

d. Eindevaluatie
Aan het eind van het traject vindt een gesprek plaats met betrekking tot het verloop en resultaat van de coachgesprekken. Bij dit vindt gesprek kan de leidinggevende aanwezig zijn.

Locatie
De coaching vindt bij voorkeur bij de coach plaats of op ons kantoor in Landsmeer (Amsterdam). Daarmee is de gecoachte even weg uit de eigen werkomgeving, op een rustige locatie om te werken. Bij de intake kunnen hier nadere afspraken over worden gemaakt.

 

Terug