Focus op kracht brengt het beste boven

Werkwijze Teamcoaching

Intake
Wij starten onze teamcoaching met een intakegesprek met de leidinggevende en vertegenwoordigers uit het team. Dit wordt meestal gevolgd door een intake met het gehele team waar in de doelen van de teamcoaching worden bepaald, de huidige en gewenste fase van samenwerking worden vastgesteld, de aanpak wordt afgestemd en de deelnemers zich committeren.
De teamcoaching start voor ons al bij het eerste contact en de intakegesprekken. Wij benoemen en bespreken welke interactie- en denkpatronen van de aanwezigen ons tijdens de gesprekken opvallen en zijn nieuwsgierig of deze patronen bijdragen aan het behalen van de (bedrijfs)doelen. In teams waar verschillen niet helder worden, doen we een waardenonderzoek en maken daaruit individuele en groepprofielen. Onze waardentesten zijn gebaseerd op het model van Spiral Dynamics.

Uitvoering
De geformuleerde doelen en het plan van aanpak is de basis voor de begeleiding van het team. Eigenaarschap ligt heel duidelijk bij het team zelf. Afhankelijk van de fase waarin het team zich bevindt doet de teamcaoch zijn interventies. Beginnende groepen werken eerst aan doel en resultaatgerichtheid als team. De verbinding! Groepen die al meer gecommiteerd zijn aan een gemeenschappelijk doel werken vooral aan competenties als: elkaar aanspreken, feedback geven, zakelijk omgaan met emoties, zaken doen en conflictvaardigheid.
Bij conflictcoaching wordt een duidelijke procedure voor de coachmomenten gehanteerd.

Onderhoudsfase
Als het team over een langere tijd samenwerkt, is het goed om momenten van voortgangsbewaking te organiseren. Samen met de teamcoach wordt feedback naar elkaar gegeven, evalueren we de resultaten en leren we de lessen ter verbetering.

Oogstfase
Onze teamcoachingstrajecten sluiten we af met een evaluatie van de resultaten.

Praktische zaken

Bij voorkeur doen we teamcoachingssessies op een locatie die u regelt. Om het groepsproces en de concentratie te bevorderen is het beter dat dit niet de werklocatie zelf is. Geschikt is een accommodatie met een ruime plenaire zaal met daglicht en ramen die open kunnen.

 

Terug